Услуги

Различните озеленителни услуги, предоставят професионални решения за: дизайна и креативните идеи при проектиране, техническата част при изпълнение и грижите за вашата градина в дългосрочен план.

На какъв етап е вашата зелена площ?

ПРОЕКТИРАНЕ

Имаш планове за създаване на твой уникален ландшафт? Имаш идеи, харесал си определен стил или си представяш образно твоята градина? Но не си наясно от къде да започнеш, какви проблеми може да има в бъдеще и какво е подходящо за твоя регион, климат, почви и др.

Проектирането, е един от най-важните етапи при изграждането или реконструкцията на зелени площи. Това е моментът, в който се разгръщат всички идеи, дизайнерски решения, избор на стил: пейзажен, геометричен, източен, местен, личен и др. Зимният период, е подходящо време за обсъждане и обмяна на идеи за проектиране. Трябва да се даде време на идеята да „озрее“, което ще бъде предпоставка за удовлетворение от крайния резултат и възможност за предотвратяване на бъдещи проблеми.

Видове проекти, които изготвяме:

 

 Част: „Паркоустойство и благоустройство“
„Идеен проект“ Представя новото идейно и функционално решение като акцентираме върху дизайна;
„Дендрологичен проект“                                              Посочва новопроектираната декоративна растителност по количество и вид, изпитана и подходяща за региона;
„Проект за напоителна система“   Автоматизираното напояване на зелените площи, без да се налага да ангажирате хора за това;
„Идеен проект за градинско осветление“ Посочва функционално подбраните осветителни тела по количество и модел като обхваща най-важните зони на имота: акцентите, пешеходните алеи, границите на имота за сигурност;
„Проект за водна площ“ Техническо решение: инсталации, помпи, материали, филтри и дизайн.

 

Етапи на работа при проектиране на зелени площи:

 • Оглед и заснемане на терена;
 • Споделяне на вашата идея с нас и разгръщане на потенцияла и възможностите на обекта;
 • Представяне на оферта за проектиране;
 • Заплащане на 50% преди и 50% след предаване на проекта;
 • Презентиране и предаване на проекта.

Нашата любов към ландшафта е неизчерпаем източник на идеи и решения за твоя уникален дизайнерски проект!

ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждането на зелени площи е следствие на добре „изпипан“ ландшафтен проект. Практически, ландшафтно строителство не може да се направи без проект. След съгласуването на проекта и след извършването на последните корекции по него, е време за работа на терен. Важно е да се определи моментът за стартиране на изграждането, в зависимост от сезона, в  който се намираме. Най-подходящи за това са пролетта и ранната есента.

Видовете ландшафтно строителство, които извършваме:

Озеленяване

 • Механизирано затревяване с тревни смески чрез специализирана професионална техника;
 • Доставка и полагане на тревен чим;
 • Доставка и засаждане на декоративна растителност;
 • Мулчиране от цветни дървесни стърготини и декоративен чакъл;

Напоителни системи

 • Изкоп на канали за полагане на подземна автоматизирана напоителна система, с ширина на разрез в почвата 10см на дълбочина 45см, чрез специализирана професионална техника;
 • Инсталиране на напоителната система: разпръсквачи, капково напояване, програматор, сензор за дъжд;

Водни площи и фонтани

Водни площи:

 • Изкоп на водно легло;
 • Инсталиране на всички материали: геотекстил, гумено фолио, помпи, филтри, автоматично допълване, преливник, фонтани, подводно осветление;
 • Декориране: камъни, каменни плочи, декоративен чакъл, водни и крайбрежни растения;

Фонтани:

 • Движещи се фонтани-дюзи във водно огледало и сменящо цвета осветление с контролер;
 • „Jumping jet“ светещи фонтани (подскачаща струя вода; образуват парабола);
 • „Flame“ фонтани (огнени фонтани), подходящи за представителни площи;
 • Фонтани с няколко чинии, помпа и събиране на водата в най-долната чиния;
 • Фонтани с няколко чинии, помпа и падане на водата в шадраван;
 • Сухи фонтани, антични саксии, постаменти и градински чешми;

Градинско осветление

 • Accent Lights – осветителни тела в различни цветове за насочено акцентиране на растения или други паркови елементи. Има опция за композиране на смяната на цветовете чрез контролер или мобилен телефон;
 • Path Lights – осветителни тела за пешеходни алеи за достъп;
 • Security Lights – осветителни тела за очертаване границите на имота;
 • Wall Lights – фасадно осветление за огради, зидове, подпорни стени, стълби и др.

           

Етапи на работа при изграждане на зелени площи:

 • Моделиране на терена;
 • Изграждане на алеина мрежа, водни площи, паркови и архитектурни елементи;
 • Изграждане на градинско осветление;
 • Изграждане на напоителна система;
 • Засаждане на растителност;
 • Декориране и дизайн;
 • Затревяване.

ПОДДЪРЖАНЕ

Сезонното поддържане на зелени площи извършваме само на територията на общините: Разлог, Банско и Белица, за периода от март до ноември.

В различните абонаментни планове за поддръжка, ти получаваш следните предимства:

 • Професионално поддържане от екип от двама ландшафтни архитекти, които персонално извършват поддръжката;
 • Отлично познаване на климатичните и почвени условия за региона;
 • Своевременно откриване на проблеми и наличие на необходимата професионална квалификация за адекватното им решаване;
 • Използване на собствена професионална озеленителна техника и инструментариум;
 • Третиране с изпитани био препарати и торове за борба с болести и неприятели;
 • Ежеседмичен мониторинг и актуална информация за състоянието на обекта;
 • Ежегодно технологично иновиране и внедряване на новите световните тенденции, практики, стилове, материали, торове, препарати и др.

Отделните абонаменти се различават според броя на услугите, които извършваме. 

Коя от следните опции е най-подходяща за теб?

 

Абонаментни услуги

 

VIP Абонамент – „Лимитиран брой клиенти, с най-висока степен на качество на услугата“

 Комплексна поддръжка на зелените площи:

 • Косене/обкантване на тревните площи;
 • Подрязване и оформяне на декоративни дървесно-храстови групи;
 • Подрязване и оформяне на живи плетове;
 • Прекопаване на декоративната растителност;
 • Подхранване с азотни торове;
 • Подхранване с минерални торове;
 • Растителна защита с био препарати за борба с болести и неприятели;
 • Третиране със селективен харбицид;
 • Третиране с фунгицид срещу гъбични заболявание;
 • Валиране на тревните площи;
 • Аериране/вертикулиране на тревните площи, посредством отстраняване на изсъхналата трева и събиране и извозване на растителния отпадък до депо;
 • Отстраняване на плевелната растителност;
 • Почистване на сухи и опадали листа;
 • Почистване на плочниците след работа;
 • Контрол и мониторинг на напоителната система (увеличаване или намаляване на поливната норма + следене за повреди в системата);
 • Зазимяване на растенията – превантивни мерки относно обилните снеговалежи и ниските температури + всички допълниелни материали;
 • Зазимяване на напоителната система.

 

PREMIUM Абонамент

 Само за тревни площи:

 • Косене/обкантване на тревните площи;
 • Подхранване с азотни торове;
 • Подхранване с минерални торове;
 • Третиране със селективен харбицид;
 • Третиране с фунгицид срещу гъбични заболявание;
 • Валиране на тревните площи;
 • Аериране/вертикулиране на тревните площи, посредством отстраняване на изсъхналата трева и събиране и извозване на растителния отпадък до депо;

 

LITE Абонамент

 Само за тревни площи:

 • Косене/обкантване на тревните площи;
 • Събиране и извозване на растителния отпадък до депо.

 

Еднократни услуги

Подрязване на живи плетове

Подрязване на иглолистни или широколистни живи плетове и декоративни дървесно-храстови групи;

Аранжиране на кашпи

Почвен субстрат, дренажна система, геотекстил, декоративно покритие: мулч от цветни дървесни стърготини или декоративен чакъл и подходяща декоративна растителност спрямо стилът на градината, сградата, изложението, слънчево греене, ветрове и др.;

Създаване на ‘Бонзай‘ или ‘Топиария

Създаване на Бонзай или топиария от съществуващо растение във вашата градина (виж видеото).;

Почистване на запустели терени

Изрязване, почистване и извозване на растителния отпадък до депо.

 

Всеки абонаментен план предоставя професионални озеленителни услуги. Ние следим как се развиват всички процеси в градината ти, а ти пестиш време. Това означава, че ти няма нужда да следиш кога и как трябва да се извършва дадена дейност, за да не се изпуска определен период за подрязване на конкретно растение или точния момент за торене или третиране с препарати. Ние следим всички тези важни детайли, прилагаме ги в точния момент, сезон и стадий, а ти най-после ще можеш да се радваш на спокойствието, което ти е нужно, за да се насладиш на мечтаната от теб градина!

Кога ще се възстанови моята градина?

Всеки ландшафт, се състои от жива тревна, дървесна или храстова растителност, която  постоянно се развива и променя. Възстановителният процес е бавен и до края на първия сезон от съвместната ни работа ще се появят и първите резултати, а в началото на следващия сезон те ще бъдат налице (с VIP Абонамента, това е вероятно да стане още по-бързо). Нека не забравяме, че състоянието на всяка зелена площ се влияе изключително много от времето и атмосферните условия. Всяка пролет, лято и есен са различни по характер: твърде дъждовни или твърде сухи; твърде горещи или твърде облачни и хладни. Ето малко теория за пояснение: всички растения, включително и тревния килим, трябва да преминат през два вегетативни периода (период на нарастване), на пролет и на есен, в рамките на една вегетативна година (един озеленителен сезон на поддръжка от март до ноември), за да могат да се извършат съответните манипулации върху тях. През тази една година прилагайки нашите знания и работещи стратегии, градината неминуемо  се подобрява.

Работи ли тази стратегия за поддържане на зелени площи? ДА!

Подходът, който следваме, дава последователно резултати при много клиенти (Виж отзивите на някои от тях, с които сме работили или работим в момента). Обърни внимание: за да постигнеш резултати в подобряването на зелената площ, трябва да работим в екип и да се вслушваш в нашите съвети и препоръки. Това не е система, която след няколко поддръжки от нас ще извършим всички дейности наведнъж и ще внесем всички торове, и твоята градина ще процъфтява. Всяка дейност или торове имат строго определен период, през който се внасят. Нужни са малки, но последователни стъпки, които да подсилят и възстановят растенията и тревния килим. Всички клиенти, които се вслушват в нас и работим като екип, успешно реализират мечтаната градина, за много по-малко време, отколкото биха го направили сами или чрез хора, които нямат нужните знания и опит. Много често наши клиенти споделят, че преди да работят с нас са изразходвали в пъти повече енергия, време и средства, а резултатие все били незадоволителни.

Нашето сърдечно послание към теб…

„СЪВЪРШЕНАТА ГРАДИНА, това е дълъг процес на постоянство, грижи, изкуство и любов. Работата в нея не приключва с изграждането и завършването на проекта. Ключът към перфектната градина е поддръжането. То е непрекъснат творчески процес. Живият материал, от който е изградена всяка градина, непрекъснато се развива и променя. За да имаш градина, която да те радва и вдъхновява, са необходими голям набор от познания в областта на ботаниката, метеорологията, почвознанието, растителната защита, дизайнерски умения, естетически усет и много други, които ландшафтният специалист обединява. От основно значение за една новосъздадена декоративна зелена площ са познанията за това и правилното им прилагане. Екипът на Адиантус, е ентусиазиран да работи вдъхновено с теб, за постигането на шедьовър, в мечтаната от теб градина!“

Желаете ли заедно да изградим стратегия
за проектирането, изграждането или поддържането на вашата зелена площ?

Погълнати от ежедневните задачи по „гасене на пожари“, вероятно не намирате време за поглед към вашата зелена площ.

Ако все още нямате такава:

не знаете от къде да започнете; нямате яснота за предизвикателствата, които могат да ви попречат или какво е подходящо за вашия регион, климат, почви и др.

Ако имате такава:

сте си представяли градината много по изящна, но до този момент не сте попадали на правилните хора и не знаете какво да направите при възникването на проблеми в градината.

Знаем, че не искате никога повече да изразходвате средства на принципа „проба-грешка“. Искате да спестите време, енергия и усилия, а резултатите да бъдат наистина видими.

Можете да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с нас. Тази среща е напълно безплатна за вас. На нея ще се запознаем със ситуацията на вашия обект и ще поговорим за възможните решения.

Заявете опознавателна среща